Waterstof camper

De waterstof camper, werking in het kort

Een waterstofcamper is een elektrische camper die zijn stroom krijgt van een brandstofcel die in de camper geplaatst is. In deze brandstofcel wordt waterstof met zuurstof omgezet in water. Bij dit proces komt elektriciteit vrij, deze wordt opgeslagen in de tractie batterij van de waterstof camper. Deze tractie batterij of accu is veel kleiner, lichter en goedkoper dan de accu in een elektrische camper. De elektromotor van de waterstof camper wordt gevoed door deze batterij.  

De brandstofcel in waterstof camper

Waterstof  (H2) wordt in de brandstofcel met zuurstof (O2) uit de lucht omgezet in water (H2O) waarbij elektriciteit geproduceerd wordt. Daar komen bij vrij waterdamp en warmte. Er ontstaat bij dit systeem geen koolstofdioxide (CO2) waardoor het een nulemissievoertuig is. Ook komen er geen fijnstof en stikstof oxiden vrij. 

Productie van waterstof

Waterstof kan je niet winnen zoals aardgas maar je moet het produceren, transporteren en opslaan. Dat produceren  gebeurt door elektrolyse, hierbij wordt water omgezet in waterstof en zuurstof door toediening van elektriciteit. Indien waterstof gemaakt wordt uit elektrolyse met groene stroom, dan komt er geheel geen CO2 vrij. Bij groene stroom kan je denken aan stroom opgewekt door zonnepanelen en windmolens. Deze kunnen geplaatst zijn vlakbij een waterstoffabriek. Overigens, waterstof kan ook geproduceerd worden uit fossiele brandstof, bijvoorbeeld aardgas. 

Nadelen camper op waterstof

Waterstof is een gas met een zeer lage energiedichtheid waardoor het opslaan van een kleine hoeveelheid waterstof al een enorme waterstoftank zou vragen. Daarom past men heel hoge druk toe, bij opslag en bij transport.  Daarnaast is het totale rendement van aandrijving op waterstof laag.

Rendement

Om een camper op waterstof te laten rijden zijn er meer energetische omzettingen nodig dan bij een elektrische camper of een diesel camper. Bij elke omzetting heb je een verlies. Eerst moet elektriciteit met elektrolyse omgezet worden in waterstof, dit geeft een verlies van ongeveer 30%. Daarna moet het waterstofgas onder hoge druk gebracht worden, ook dat kost energie en dus verlies. Vervolgens moet de waterstof met een brandstofcel weer omgezet worden tot elektriciteit. Het rendement bedraagt van dit proces ongeveer 50%.  Het opladen en ontladen van de tractie batterij in de waterstof camper levert een verlies op van ongeveer 10%. Wanneer je dit allemaal doorrekent, dus van zaadje tot karbonaatje, dan heeft de waterstofcamper een elektriciteitsverbruik dat ongeveer vier keer zo hoog is dan van een gewone elektrische camper.

De energie transitie

We willen af van fossiele brandstof. Daarom plaatsen we o.a. windmolens en zonnepanelen. Deze wekken soms stroom op op een moment dat je die stroom niet nodig hebt. Heel grote accu's zijn daar nog geen oplossing voor, waterstof wel. Waterstof is te zien niet zozeer als energie bron maar meer als energie drager. Dus ondanks het lage rendement is waterstof heel interessant. Niet voor niets zet Frankrijk stevig in op de waterstof economie.

We zijn gewend/verslaafd aan de hoge energie dichtheid en de lage prijs van dieselolie. Dieselolie kan je ook nog eens gemakkelijk opslaan en transporteren.  We durven langzaamaan in te zien dat het verstoken van dieselolie nadelen heeft. Denk daarbij aan uitstoot van CO2,  stikstofoxiden en fijnstof. Het tanken van HVO diesel, ook wel genoemd tweede generatie bio diesel, is wel neutraal wat betreft CO2 . Uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof wordt wel wat verminderd maar blijft een belangrijk vraagstuk.

Door de hoge luchtweerstand heeft een camper veel energie nodig om te kunnen rijden. Wil je met een elektrische camper dezelfde actie radius hebben als met een diesel aangedreven camper dan zal het accupakket heel groot, heel zwaar en zeer kostbaar zijn. Daarnaast is het een technische uitdaging om een heel groot accupakket in korte tijd te laden. Een waterstof camper heeft voordelen ondanks het lage rendement; het tanken gaat snel, waterstof kan je lokaal groen produceren en je kan waterstof opslaan.

Bij de energie transitie bestaan vaak verschillende opties waarbij je niet kan stellen dat één oplossing altijd de beste is. Daarom leveren wij naast de diesel Fixxters de e-Fixxters en op kort termijn de H2-Fixxters.

De H2-Fixxter, de compacte 4 of 5 persoons waterstof camper 

In 2021 hebben we de productie van de elektrische Fixxters, de e-Fixxter en e-Fixxter XXL opgestart. In 2022 komen wij uit met de H2-Fixxter.  Onder de motorkap zit een elektro motor en een tractie accu van ongeveer 10 kWh. Deze accu wordt gevoed door de brandstofcel, deze zit onder de voorstoelen. Onder de wagenvloer zitten de waterstof tanks, op de plaats waar het accupakket bij de e-Fixxters zit. Ben jij de eerste die met een compacte 4 persoons waterstof camper op stap gaat?

Tags: waterstof camper